Czym cechuje się grafologia?

Posted on 18/08/2017 8:40am

Grafologia inaczej nazywana jest psychologiczną analizą pisma, która ustala, czy dany zapis pochodzi spod ręki domniemanej osoby. W szczególności polega ona na pismoznawczej ekspertyzie, która sprawdza autentyczność tekstu odręcznego oraz ustala tożsamość jego autora - najczęściej można ją spotkać w kryminalistyce, a także grafologia jest stosowana między innymi w trakcie dochodzeń w sprawie autentyczności ważnych, bardzo często historycznych dokumentów, jak również i chociażby testamentów, które poddaje się analizie, aby mieć gwarancję, że zostały napisane przez odpowiednie osoby. Do ekspertyz zaliczyć można również badanie rysunków.

Grafolog (dowiedz się więcej), gdyż właśnie tak nazywa się osoba analizująca teksty, zwykle opiera się na tzw. graficzno-porównawczej metodzie. Choć z grafologią dość często można spotkać się w filmach i serialach, zwykle podczas dochodzeń policyjnych, aczkolwiek w rzeczywistości grafolodzy służą pomocą każdemu, kto zgłosi się do nich, bez konieczności występowania wątku kryminalnego. Grafologia może działać na dwóch płaszczyznach - wcześniej wspomnianej kryminalistyce i psychologii. W ostatniej jej kategorii w szczególności bada się ekspresję oraz wyraz pisma. Wszyscy grafolodzy w trakcie analizy sprawdzają m.in. nacisk pisma, wielkość liter, pochylenie i odległość między choćby słowami albo wersami. Wszystko to następnie zostaje porównane do próbki innych osób. W niektórych przypadkach grafologię ludzie określają jako pseudonaukę, lecz grafolodzy bezstronni są w stanie bez większych problemów postawić wyniki swych badań, które z całą pewnością będą autentyczne. Co ważne - grafologię studiować można w polskich i zagranicznych uczelniach. Analiza pisma (czytaj więcej) opiera się na wielu czynnikach, które muszą przede wszystkim potwierdzić albo wykluczyć autentyczność tekstu.

Warto wiedzieć, że analiza pisma opiera się też m.in. na badaniu rodzaju tuszu, bądź atramentu, jak i - papieru, na którym dany tekst był napisany. Bardzo często grafolodzy sprawdzają autentyczność samobójczych listów, by wykluczyć udział osób trzecich, jednak prywatni ludzie także zgłosić się mogą po pomoc w pewnych sytuacjach do grafologów, którzy w krótkim czasie zbadają dostarczone zlecenia.