Czym jest karta pobytu i jaka osoba się o nią musi postarać? Jakie da ona możliwości?

Posted on 13/04/2019 8:49am

Prawo imigracyjne jest czymś co dotyczy wszystkich państw na świecie. Regulacje różnią się pomiędzy sobą i są inne dla obywateli innych krajów. Osoby przyjeżdżające do danego kraju na krótki czas, przykładowo na wakacje często nie muszą załatwiać żadnych dokumentów. Nawet jeżeli w danym państwie potrzebna jest zgoda na krótki pobyt, to z reguły zwykła wiza turystyczna jest wystarczająca. Natomiast co w wypadku gdy obcokrajowiec chciałby zostać w jakimś państwie na dłużej oraz podjąć pracę? Jak to przedstawia się w Polsce?

Internet - stykówka
Author: Barn Images
Source: http://www.flickr.com
W naszym kraju obywatele z innych państw niż Unia Europejska jeśli chcieliby postarać się o dłuższy pobyt powinni zrobić sobie kartę pobytu. Taki dokument potwierdza dane cudzoziemca, mówi on o tym, że dana osoba posiada prawo by przebywać w Polsce. Kartę tą należy przedstawiać w razie konieczności razem z ważnym paszportem. Na tej podstawie dana osoba może wielokrotnie przekraczać granicę naszego państwa oraz nie ma konieczności robienia dodatkowo wizy. By otrzymać tego typu kartę pobytu cudzoziemiec najpierw musi uzyskać jedno z wymienionych zezwoleń czyli zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, status uchodźcy, prawo na pobyt na terenie kraju ze względów humanitarnych, lub też ochronę uzupełniającą.

Prawnik
Author: Daniel X. O'Neil
Source: http://www.flickr.com
Gdy jeden z powyższych dokumentów uzyska może złożyć wniosek o kartę pobytu. karta stałego pobytu dla cudzoziemca jest ważna przez okres 10 lat, co oznacza, że co dziesięć lat należy ten dokument wymienić. Samo postanowienie jednak jest na okres nieoznaczony. karta stałego pobytu w Polsce sprawia, iż obcokrajowiec nie może pracować w innym kraju anieli Polska. Natomiast osoba taka może swobodnie podróżować jako turysta, a oprócz tego ma możliwość przebywania w całej strefie Schengen do 90 dni w ciągu 180 dni.

Jeśli chodzi o to kto może starać się by taki dokument otrzymać jak również jakie dokumenty złożyć trzeba, warto zajrzeć do spisu i regulacji właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu wojewódzkiego. Trzeba pamiętać, że tego typu przepisy co jakiś czas ulegają zmianom z tego powodu warto upewnić się czy mamy akurat te najbardziej aktualne. Istotne jest też złożenie takiego wniosku przez obcokrajowca osobiście w czasie własnego legalnego pobytu w naszym kraju. W innym razie nie można liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Prócz tego możemy mieć również kłopoty związane z nielegalnym pobytem na terenie naszego kraju.