W jakiego rodzaju przypadkach będzie się korzystało z grafologicznych ekspertyz, jakimi sprawami się zajmują profesjonalni grafologowie.

Posted on 09/06/2018 10:10am

Dużo sądowych spraw dotyczy fałszerstw rozmaitych dokumentów, na przykład testamentów czy umów. Dla kogoś, kto się posuwa do fałszerstwa najczęściej wiąże się to z różnymi korzyściami materialnymi.

przekrój - firmy
Author: Jiří Beroušek
Source: http://www.flickr.com
Jeżeli sfałszowana została umowa, to poszkodowany będzie musiał spłacać długi, jakich nie zaciągał, czy też traci jakiś majątek (zobacz program do inwentaryzacji majątku), łącznie z samochodami czy nieruchomościami. Sporo spraw wiążących się z fałszerstwami dokumentów będzie też dotyczyć testamentów, trafiają się ludzie, którzy nie chcą się zgodzić z decyzjami spadkodawców i przy pomocy sfałszowanych dokumentów próbują zdobyć nielegalnie majątek ( zapraszamy serdecznie ). Często też jest tak, że ktoś zaczyna się wypierać swojego podpisu, twierdząc, że to nie on go składał, jeżeli nie będzie żadnych świadków którzy to będą mogli potwierdzić, to także temat może wymagać należytego wyjaśnienia. W każdym takim przypadku niezbędna może być pomoc odpowiedniego specjalisty, którym w tej sytuacji jest grafolog. Tak naprawdę zajmuje się on analizowaniem odręcznego pisma i sprawdzaniem jego autentyczności, z jego usług bardzo często korzystają najróżniejsze instytucje, przykładowo sądy, prokuratura czy policja.

W przypadku wątpliwości co do tego, czy podpis jest autentyczny zawnioskować można o przeprowadzenie niezbędnych badań w tym zakresie. W tym celu powołany może zostać biegły sądowy katowice, którego rolą będzie dokładne wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i zaprezentowanie wyników. W celu zweryfikowania autentyczności dokumentów grafolog może korzystać z rozmaitych rzeczy. Nie do zastąpienia będzie jego doświadczenie i wiedza, wiedzę można zdobyć na kilku uczelniach w Polsce, a doświadczenie zdobywa się razem z nowymi rozwiązanymi problemami. Obecnie dużą pomocą dla grafologów są też różnego rodzaju informatyczne narzędzia, jakie w ostatnim czasie zaprojektowano i wykonano.

Znacząco wspierają one pracę grafologów wychwytując szczegóły, jakie umknąć mogą ludzkim oczom. Podczas badania pisma jest sprawdzane wiele jego elementów, przykładowo kształt i wielkość liter, sposób ich łączenia czy odstępy.