Odpowiednie chronienie informacji

Posted on 04/07/2018 2:18pm

Każdy mieszkaniec posiada prawo do ochrony własnych danych osobowych. Ustawa o zabezpieczeniu danych osobowych ma za zadanie przede wszystkim ochraniać osoby fizyczne, których dane osobowe są, lub mogą być przetwarzane przez przeróżne podmioty, instytucje, zrzeszenia.

klient - odwzorowanie
Author: Bratislavská župa
Source: http://www.flickr.com
Ochrona danych osobowych ma na celu dobro jednostki, jakiej dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w odcinku i trybie ustalonym rozporządzeniem. Należy pamiętać, że posiadając dane (sprawdź nas) osobowe przeróżnych osób powinno się dbać o ich zabezpieczenie, by nie dostały się w posiadanie drugich osób i podmiotów, aby były ważne, a także spełnić szereg różnych zobowiązań, które nakłada regulacja. Rekrutując ABI należy pamiętać o podnoszonym przez ustawę warunku, że powinien on podlegać bezpośrednio szefowi jednostki organizacyjnej, bądź osobie fizycznej będącej dysponentem danych, także musi mieć zapewnione środki i organizacyjną odrębność potrzebne do niezależnego przeprowadzania przez niego funkcji z obrębu ochrony danych osobowych. W świetle ustawy o ochronie (rozwinięcie tych informacji: https://www.mapa.targeo.pl/) danych osobowych każdy administrator danych musi pełnić dozór nad danymi osobowymi przetwarzanymi w swojej organizacji.

Nadzoru nie musi wykonywać samodzielnie, może to czynić administrator bezpieczeństwa informacji. Wyznaczenie jednostki na takie stanowisko łączy się z obowiązkiem poinformowania o tym fakcie organu ochrony danych osobowych. W świetle nowych przepisów, funkcja osoby pełniącej tę rolę w organizacji również jej doniosłość w procesie przetwarzania danych osobowych ewidentnie wzrosły. Administrator bezpieczeństwa informacji zdobył szerokie przywileje kontrolne w swojej jednostce, również gwarancje niezależności w procesie ich realizowania.

Dzisiaj na to stanowisko jest w stanie zostać wyznaczona osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z całości praw publicznych, posiada stosowną wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i nie była karana za rozmyślne przestępstwo. Na mocy znowelizowanych rozporządzeń, ABI jest zobligowany do przeprowadzania na zlecenie GIODO działań kontrolnych w swojej jednostce. Działania te polegać będą na stwierdzeniu zgodności przetwarzania danych osobowych z regulacjami o ochronie danych osobowych.