Fałszowanie pism jest aktualnie ogromną plagą, nie bądź następną ofiarą oszustów

Posted on 02/07/2018 7:15am

Byłeś czy byłaś kiedyś ofiarą hochsztaplerów, jacy dali Ci sfałszowany dokument? Niestety, lecz byłeś lub byłaś ofiarą jednego z najstarszych przestępstw w dziejach ludzkości. Fałszowanie dokumentów jest aktualnie tak nagminne, że nawet bada się pod kątem możliwości sfałszowania ostatnią wolę osoby która popełniła samobójstwo. Przytoczony przykład jest dość nieprzyjemny, lecz pokazuje pośrednio jak ważną rolę odgrywa grafolog. Dlatego przyjrzymy się uważniej pracy, jaką wykonują grafolodzy.

ekspertyza grafologiczna
Author: 24oranges.nl
Source: http://www.flickr.com
Rzeczą najbardziej istotną dla grafologa jest odpowiednie zebranie próbki pisma do badań. Ten etap przeprowadzania analizy ma zasadnicze znaczenie dla dlaszych badań, z tego powodu że błędy wykonane przy pobraniu będą się „nawarstwiać” w czasie przeprowadzania dalszych doświadczeń i na końcu dostaniemy niemiarodajne rezultaty. Najbardziej miarodajne rezultaty grafolog dostanie jeżeli do dyspozycji ma oryginalny dokument, ale nie zawsze istnieje takowa możliwość. Jeżeli zainteresowany dysponuje jedynie odbitką oryginału, albo co gorsza zdjęciem, treść pisma należy wtedy przepisać. Grafolog potrzebuje wiedzieć jakiego gatunku papieru lub innego materiału wykorzystano, jakim przyrządem pisano i w jakich warunkach, rzecz jasna praktycznie nigdy nie poznamy wszystkich trzech, lecz doświadczony grafolog i tak sobie poradzi. Istotne jest również czy sprawdzany dokument (www.efematic.pl/) ma podpis. Mające duże znaczenie są również dodatkowe dane o autorze pisma: płeć, wiek, przebyte choroby. Po właściwym pobraniu próbki idziemy do II-go etapu – analizy, na początku intuicyjnie grafolog stara się wyobrazić sobie autora i warunki w jakich pisał. Zwracamy uwagę na barwę papieru, szerokość, wysokość liter, odstępy między wyrazami, rozmieszczenie pisma na stronie – to wszystko dostarcza mnóstwo informacji na temat twórcy tekstu. Można na przykład określić w jakim humorze był autor. Ogromne znaczenie ma to, jakim typem pisma posługuje się autor tekstu. Sprawdza się czy są to arkady, girlandy albo mieszany typ. Oznacza się tym samym rodzaj osobowości. Szukamy wszelakich „udziwnień” czyli personalnych nawyków w pisowni, jakie są charakterystyczne i mogą pomóc przy identyfikacji twórcy. Sprawdzamy także nacisk przyrządu na kartkę. Sprawdzamy również zależności pomiędzy tekstem a podpisem. Rezultatem analizy jest ekspertyza grafologiczna, która jeżeli grafolog dysponował wystarczającą ilością przesłanek stwierdza twórcę pisma lub oryginalność dokumentu. Jeżeli potrzebny Ci grafolog cennik usług może odrobinę Cię zasmucić, gdyż całościowa analiza, która daje praktycznie 100 % pewność kosztuje mniej więcej 800 złotych.

Fałszowanie pism jest popularnym sposobem już od wtedy gdy stworzono pierwsze sposoby pisania, zaś obecnie jest to tak proste, iż jeśli nie byliśmy obecni przy sporządzaniu treści dokumentu najlepiej jest określić jego oryginalność.