W jakich okolicznościach przeprowadza się analizę pisma ręcznego? Co poleca się o niej wiedzieć?

Posted on 28/09/2018 7:25am

Analiza pisma ręcznego to zagadnienie niezwykle ciekawe. Warto wspomnieć, że do jej przeprowadzenia wymagane są specjalistyczne umiejętności i szeroka wiedza.

wizerunek - reklama
Author: Daniel Jolivet
Source: http://www.flickr.com
Analiza pisma ręcznego jest stosowana zawsze tam, gdzie zachodzą przesłanki, że doszło do fałszerstwa. Z reguły przy wyłudzeniach czy potwierdzeniu czy testament jest autentyczny. Często przeprowadzana jest jest weryfikacja opinii grafologicznej. Grafolog opierając się na przedłożonych próbkach pisma stwierdza ich prawdziwość. Z reguły jest to analiza w związku z poleceniem sądu. Można również zamówić taką analizę na prywatne potrzeby. Autentyczność oceniona przez grafologa jest rzecz jasna brana pod uwagę, a niekiedy nawet, jest decydująca. Sfałszowanie czyjegoś podpisu jest niemal niemożliwe, podobnie jak dokumentu. Linia (http://www.malowanielinii.com/) oryginału jest różna niż linia kopii.

Analiza pisma ręcznego również sporo mówi o nas samych. Charakter pisma zdradza naszą osobowość, zdolności, wady. Każdy z nas ma inny styl pisma. Analiza pisma odręcznego jest również ważną częścią badań psychologicznych. Zwłaszcza jeśli chodzi o kryminalistykę. Rezultaty takich badań coraz częściej stanowią podstawę do sformułowania diagnozy oraz rozpoczęcia terapii. Pismo stale się rozwija i w tej chwili piszemy inaczej niż na przykład przed wojną. Grafolog musi mieć szeroką, specjalistyczną wiedzą o zmianach, jakie zachodzą w charakterach pisma. Pracuje już nie z lupą jak w przeszłości, a z mikroskopem. Z reguły z łatwością możemy stwierdzić, czy tekst został napisany przez dziecko, nastolatka czy osobę dorosłą. Natomiast poprzez badanie charakteru pisma zidentyfikować osobę, to już wyższa szkoła jazdy, a dokładniej nauka. Weryfikacja opinii grafologicznej może pomóc albo zaszkodzić. Zależy, co chcemy osiągnąć. Na grafologu ciąży ogromna odpowiedzialność, musi onzaangażowaniem podejść do obowiązków. Grafolodzy to osoby o zróżnicowanym wykształceniu, wpisane na listę biegłych sądowych, a także czasem zatrudnione w kancelariach. Coraz więcej osób korzysta z umiejętności grafologów. Wypada podkreślić, że w dobie Internetu, a umowy zawierane są przez telefon, często trudno określić, czy zawarliśmy jakąś umowę czy nie.